(1)
Muntu, C. M.; Tenderan, I. P. Pengaruh Laju Alir Pada Proses Spray Drying Terhadap Karakteristik Fisiko Kimia Mikrosfer Glibenklamid Menggunakan Polimer Kitosan Dan Penyambung Silang Natrium Tripolifosfat. MPI 2022, 4, 13-22.