Muntu, C. M., & Tenderan, I. P. (2022). Pengaruh Laju Alir pada Proses Spray Drying terhadap Karakteristik Fisiko Kimia Mikrosfer Glibenklamid menggunakan Polimer Kitosan dan Penyambung Silang Natrium Tripolifosfat. MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana), 4(1), 13-22. https://doi.org/10.24123/mpi.v4i1.5045