MUNTU, C. M.; TENDERAN, I. P. Pengaruh Laju Alir pada Proses Spray Drying terhadap Karakteristik Fisiko Kimia Mikrosfer Glibenklamid menggunakan Polimer Kitosan dan Penyambung Silang Natrium Tripolifosfat. MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana), v. 4, n. 1, p. 13-22, 30 Jun. 2022.