HUGENG, Diana. KEDUDUKAN IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LINGKUNGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. JURNAL MINUTA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 28-34, apr. 2019. ISSN 2685-3078. Available at: <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jmta/article/view/1841>. Date accessed: 15 jan. 2021. doi: https://doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1841.