Hugeng, D. (2019). KEDUDUKAN IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LINGKUNGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. JURNAL MINUTA, 1(1), 28-34. doi:10.24123/jmta.v1i1.1841