Hugeng, D. 2019 Apr 24. KEDUDUKAN IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LINGKUNGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. JURNAL MINUTA. [Online] 1:1