Hugeng, Diana. " KEDUDUKAN IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DI LINGKUNGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM." JURNAL MINUTA [Online], 1.1 (2019): 28-34. Web. 15 Jan. 2021