(1)
Wijono, H. Coronavirus: Penyakit Lama, Virus Lama, Kemasan Baru. kesdok 2020, 2, 43-49.